Sách đã được đề cử

Istanbul - Hồi ức và Thành phố

Istanbul - Hồi ức và Thành phố

Tác giả: Orhan Pamuk

Dịch giả: Nguyễn Xuân Huy - Tảo Trang - Trần Hữu Mai

Lĩnh vực đề cử: Văn học

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc