Đề cử Giải Sách Hay 2015

(*) Thông tin bắt buộc
THÔNG TIN NGƯỜI ĐỀ CỬ
THÔNG TIN VỀ SÁCH ĐỀ CỬ
Để nhập thông tin về tựa sách mà Quý vị muốn đề cử, vui lòng bấm VÀO ĐÂY
+ Đề cử thêm một tựa sách khác
Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về  GiaiThuongSachHay@IRED.edu.vn để được hỗ trợ

THÔNG TIN VỀ HẠNG MỤC ĐỀ CỬ
Hạng mục Sách Giáo dục: Sách có đóng góp cụ thể vào công tác nghiên cứu và phổ biến triết lý giáo dục, phát triển giáo viên, phát triển nhà trường, phát triển ngành giáo dục, nền giáo dục.

Hạng mục Sách Nghiên cứu: Sách có giá trị học thuật cao, đưa ra được các phát kiến có tính đột phá, góp phần giải mã các vấn đề văn hóa - xã hội của Việt Nam và thế giới trong thời đại hiện nay. (Phạm vi của Giải Sách Hay cho sách Nghiên cứu chỉ bao gồm các sách thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Hạng mục Sách Kinh tế: Sách góp phần định hình nền tảng về khoa học kinh tế ở Việt Nam và/hoặc mang lại tư duy mới, nhận thức mới có tính đột phá về các vấn đề kinh tế của Việt Nam và thế giới.

Hạng mục Sách Quản trị : Sách góp phần định hình nền tảng về khoa học quản trị ở Việt Nam và/hoặc mang lại tư duy mới, nhận thức mới có tính đột phá về các vấn đề quản trị của Việt Nam và thế giới.

Hạng mục Sách Văn học (tiểu thuyết): Sách chứa đựng những tư tưởng văn hóa sâu sắc, tiến bộ, có giá trị thẩm mỹ cao, góp phần phản ánh và/hoặc giải mã được các vấn đề mà xã hội và con người đang phải đối mặt trong thời đại hiện nay, hoặc góp phần đưa ra được những xu hướng sắp tới.

Hạng mục Sách Thiếu nhi (văn học): Sách có nội dung và hình thức phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Cụ thể là, đó là những cuốn sách mang trong mình những giá trị phù hợp với quan điểm giáo dục tiến bộ của thế giới và của thời đại, hướng trẻ em đến những giá trị Chân-Thiện-Mỹ và giúp các em phát triển tư duy, phát triển nhận thức về xã hội, con người và khả năng tự quản trị cuộc sống và tự quản trị cuộc đời của mình. (Phạm vi của Giải thưởng cho sách Thiếu nhi chỉ bao gồm sách Văn học Thiếu nhi)

Hạng mục Sách Phát hiện mới: Những tác phẩm ra đời chưa lâu, mang tính mới mẻ, đột phá, đại diện cho những xu hướng đọc sách, viết sách, làm sách tiến bộ. Giải này chỉ trao cho sách viết (tiếng Việt) chưa từng được giải thưởng quốc gia hay quốc tế nào và được xuất bản trong vòng 05 năm trở lại đây và không giới hạn lĩnh vực.

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ

Theo quy chế xét tuyển giải thưởng của Giải Sách Hay 2015 (do Ban Tổ Chức và Hội Đồng Trao Giải ban hành ngày 20/03/2015), việc đề cử giải thưởng sẽ phải theo đúng các quy định như sau:

1. Các cuốn sách tham gia đăng ký xét tuyển phải được xuất bản bằng tiếng Việt (tác phẩm hoặc dịch phẩm).

2. Các cuốn sách tham gia đăng ký xét tuyển được xuất bản hợp pháp tại Việt Nam sau 30/04/1975

3. Các cuốn sách không vi phạm luật pháp Việt Nam và các công ước, điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

4. Chỉ có những cá nhân hữu danh mới có thể đăng ký đề cử. Giải Sách Hay không chấp nhận các phiếu đăng ký Giải thưởng đứng tên các tổ chức.

5. Phiếu đăng ký đề cử được gửi tới thuộc quyền sở hữu của Dự án Sách Hay và không được hoàn trả lại người gửi vì bất cứ lý do nào. Tất cả các thông tin đều được bảo mật. Trường hợp người đăng ký muốn hủy bỏ đề cử của mình cần phải có văn bản gửi đến Dự án Sách Hay muộn nhất vào ngày 30/7/2015. Tuy nhiên, việc hủy bỏ đề cử này không nhất thiết ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn và công bố giải thưởng của Hội đồng Giải thưởng.

Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản trên.