Sách đã được đề cử

Từ tốt đến vĩ đại

Từ tốt đến vĩ đại

Tác giả: Jim Collins

Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

2 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc