Sách đã được đề cử

Thế giới phẳng

Thế giới phẳng

Tác giả: Thomas L. Friedman

Dịch giả: Nguyễn Quang A và cộng sự

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc