Sách đã được đề cử

Trên đường cái quan (bản dịch mới là Trên đường)

Trên đường cái quan (bản dịch mới là Trên đường)

Tác giả: Jack Kerouac

Dịch giả: Cao Nhị

Lĩnh vực đề cử: Văn học

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc