Cảo Thơm

Gặp Tự lực Văn đoàn
Gặp Tự lực Văn đoàn

Hồi ức của Võ Hồng về ba kiện tướng nhóm Tự lực Văn đoàn, một ông Khái Hưng dịu dàng, một ông Nhất Linh nghệ sĩ thổi hắc tiêu và một ông Hoàng Đạo trầm ngâm đứng nhìn ra khung cửa.

>>Xem tiếp

Nghĩ về công chúng văn học của chúng ta hiện nay
Nghĩ về công chúng văn học của chúng ta hiện nay

Một đặc điểm quan trọng của công chúng văn học nghệ thuật chúng ta ngày nay là tỷ trọng trí thức trong công chúng khá lớn.

>>Xem tiếp

Freud đã thực sự nói gì
Freud đã thực sự nói gì

Đây là một cuốn sách tóm tắt theo vấn đề toàn bộ những công trình và những lý thuyết của Freud dành cho người đọc không chuyên môn.

>>Xem tiếp

Khuôn mặt tinh thần của một trí thức: Trường hợp Đinh Gia Trinh
Khuôn mặt tinh thần của một trí thức: Trường hợp Đinh Gia Trinh

Trong nhóm trí thức Thanh Nghị, Đinh Gia Trinh là một khuôn mặt đặc biệt, mặc dầu không phải kiệt xuất nhất.

>>Xem tiếp

Paris Saigon Hà Nội, tài liệu lưu trữ của cuộc chiến 1944-1947
Paris Saigon Hà Nội, tài liệu lưu trữ của cuộc chiến 1944-1947

Quá khứ là quá khứ và vẫn mãi mãi là quá khứ; nhưng người ta không thể không biết đến nó, cũng không thể quên nó hoặc che giấu nó được.

>>Xem tiếp

Tiếp nhận Gogol ở Việt Nam qua bản dịch Những linh hồn chết
Tiếp nhận Gogol ở Việt Nam qua bản dịch Những linh hồn chết

Sau khi NLHC vào Việt Nam, ngoài bài giới thiệu của bản thân dịch giả Hoàng Thiếu Sơn về tác giả và tác phẩm in ở đầu sách, không có thêm một bài nghiên cứu nào về thiên trường ca này.

>>Xem tiếp

Sử luân lí gia Will Durant và bộ sách Lịch sử văn minh
Sử luân lí gia Will Durant và bộ sách Lịch sử văn minh

Durant cho chúng ta 1 bài học về đức khiêm tốn và bao dung. Có bao dung thì mới hiểu nhau mà cùng nhau bảo tồn di sản văn minh chung, vì chỉ di sản đó mới đáng quý mà nó lại rất dễ bị tiêu diệt.

>>Xem tiếp

Trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975 với Vũ Trọng Phụng
Trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975 với Vũ Trọng Phụng

Trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn đánh giá cao Vũ Trọng Phụng một cách chân thành. Cũng như đánh giá cao Nhất Linh, Khái Hưng, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng… một cách chân thành.

>>Xem tiếp

Tư tưởng chính trị trong Triết học Khổng Giáo
Tư tưởng chính trị trong Triết học Khổng Giáo

Tư tưởng chính trị của Khổng Giáo lấy dân chúng làm căn bản, xem dân chúng là nguồn trí tuệ cao cả nhất.

>>Xem tiếp

Quê hương tan rã
Quê hương tan rã

Tiểu thuyết phong phú nhất, chính xác nhất, bố cục khéo léo nhất, mà bình tĩnh nhất của một người Phi châu viết về Phi châu Da Đen từ sau thế chiến tới nay.

>>Xem tiếp