Đình Việt Nam

Nguyễn Văn Kự giới thiệu Tìm hiểu Đình không phải chỉ để hiểu biết về làng xã truyền thống, về bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn để nhận thức sâu sắc hơn cách sống và cách nghĩ của người nông dân...
Xem tiếp

Sách do Biên tập viên tuyển chọn

Giã biệt hoang vu
Nguyên Ngọc giới thiệu Cuốn sách của Nguyễn Hàng Tình là một cuốn sách “dữ và bi tráng”....
"Bão táp triều Trần" và "Tám triều vua Lý"
Nguyễn Bích Lan giới thiệu Hoàng Quốc Hải nói rằng ông đã dành ba mươi năm với biết bao tâm...
Xem tiếp
Sách của ai? Sách sẽ chỉ thuộc về những ai biết tìm thấy con đường khai thác những giá trị tri thức trường tồn, biết dẹp bỏ đi những cảm quan nhất thời mà ...
Xem tiếp

Cảo thơm

Những ngả đường sáng tạo của Tagore
Đối với toàn nhân loại, Tagore là người ca hát của tình yêu, ...
Tạp chí Bách Khoa và đời sống xã hội Sài Gòn
Bằng cách lần theo các dấu vết của tờ báo như giá bán, số ...
Xem tiếp

Sự kiện của "sách hay"

Kết quả giải Sách Hay 2014 Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, kết quả giải Sách Hay mùa giải năm nay...
Xem tiếp

Xem tiếp

Sách do đơn vị xuất bản tuyển chọn và giới thiệu

Phan Châu Trinh toàn tập Qua bộ sách, toàn cảnh về con người, hành trạng cùng các mối quan hệ của Phan Châu Trinh được dựng lại một cách tương đối có hệ ...
Xem tiếp