• "Về chốn thư hiên" và thú chơi sách trong Nam ngoài Bắc
  Có thể nói, sau quyển Thú chơi sách của Vương Hồng Sển trở thành sách “gối đầu giường” của nhiều người chơi sách, quyển Về chốn thư hiên tiếp tục là một tập sách về thú chơi này, nhưng dày...
 • Chúng ta làm gì khi hàng loạt ước mơ tử tế bị từ bỏ?
  Chính dư vị của văn chương Nhượng Tống mới có thể làm nên cái thú “gấp sách lại” sau khi đọc xong. Bởi lúc bấy giờ người đọc bước từ trang văn ra giấc mộng của đời mình, có khi là lắng nghe...
 • Niềm an ủi từ... triết học
  Không phải là tập giáo trình triết học chuyên sâu, càng không phải là “bát xúp gà dành cho tâm hồn”, cuốn sách tiếp cận triết học bằng những nắm bắt tinh thần tài tình và chuẩn xác của Alain...
 • Giã biệt hoang vu
  Cuốn sách của Nguyễn Hàng Tình là một cuốn sách “dữ và bi tráng”. Một cuốn sách rất cần cho hôm nay.
 • Những bài dã sử Việt
  Đọc xong sách này, bạn sẽ thấy rằng, sử học là một khoa học đòi hỏi tính khách quan cao.


Thị trường của những ý niệm riêng tư Hai thế kỷ sau thời của tay buôn thức thời Richard Carlile, quy trình của thị trường sách vẫn không hề thay đổi: những ...
Xem tiếp
Tháng 11 - Sách hay nên đọc (tuần 4) Ba truyện kể (Gustave Flaubert), Sherlock Holmes toàn tập (Conan Doyle) và Về chốn thư hiên (Trần Trọng Cát Tường) là ...
Xem tiếp

Cảo thơm

Chúng ta làm gì khi hàng loạt ước mơ tử tế bị từ bỏ?
Chính dư vị của văn chương Nhượng Tống mới có thể làm nên ...
Những yếu tố thời gian qua Rousseau – Flaubert – Proust
Thử đi tìm ý nghĩa triết học trong quan niệm về thời gian ...
Xem tiếp