de cu sach hay 2015


Sách do Biên tập viên tuyển chọn

Lời hứa lúc bình minh
Nguyễn Chí Hoan giới thiệu Thân phận chúng ta, có lẽ, là một lời hứa, với cái siêu việt, và...
Thay đổi tư duy
DT BOOKS giới thiệu Howard Gardner đưa ra một “khung” chung cho việc nhận biết chính...
Xem tiếp

Cảo thơm

Chiến tranh, xã hội tiêu thụ và thị trường văn học miền Nam 1954 – 1975
Có thể nói trong đời sống văn học miền Nam giai đoạn ...
Tính khả dụng của Nho giáo trong đời sống đương đại (qua diễn ngôn Hồ Quý Ly)
Tiểu thuyết Hồ Quý Ly là một diễn ngôn văn học, là một cuốn ...
Xem tiếp

Sự kiện của "sách hay"

Kết quả giải Sách Hay 2014 Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, kết quả giải Sách Hay mùa giải năm nay...
Xem tiếp

Xem tiếp

Sách do đơn vị xuất bản tuyển chọn và giới thiệu

Kiểm soát quản trị Cuốn sách sẽ cung cấp những tinh thần, tư tưởng và quan điểm cốt lõi nhất về CG, những yếu tố cấu thành nên CG, cũng như trao đổi những phương pháp để ...
Xem tiếp