Cảo Thơm

Cảm tưởng về Tết trong Nam
Cảm tưởng về Tết trong Nam

Bài viết của cụ Vương Hồng Sển gần 50 năm trước; và đâu đó trong từng câu chữ, chúng ta bắt gặp tuổi thơ trong trẻo của mình những ngày hết Tết đến. Chúng ta có thể giản-dị-hóa phần nào những gì phiền phức rườm rà, nhưng không nên để cho mất ý nghĩa của cái Tết cổ truyền? Ý nghĩa của nó là gì? Ai nhớ? >>Xem tiếp

Tương lai của triết học
Tương lai của triết học

Những người làm nghề triết học nhất định sẽ thừa nhận rằng chúng ta đang ở điểm kết thúc của một thời đại lịch sử và ở điểm bắt đầu của một thời đại khác. >>Xem tiếp

Nghề dịch
Nghề dịch

Nghề dịch chẳng phải nghề chơi, cần sính chữ nghĩa. Phải rèn luyện lâu dài, gian khổ. Quen viết một bài xã luận ít khi mất đến tiếng đồng hồ, còn không ít chữ trong Kiều, nghiền ngẫm thâu đêm vẫn không dịch ra. >>Xem tiếp