Ngày đăng : 13/03/2024

Onebook tặng sách cho thư viện trại giam

(SGGP). Sáng 22-8, ban điều hành dự án Onebook (một cuốn sách) đã trao tặng trên 3.000 cuốn sách có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho thư viện trại giam Z30D tại Hàm Tân, Bình Thuận. Số sách được trao tặng có nội dung đa dạng gồm các loại sách văn học, y học, pháp luật… tuy nhiên, chiếm số lượng chủ yếu là các loại sách sống đẹp như bộ sách Hạt giống tâm hồn, Hạnh phúc ở trong ta, Phút nhìn lại mình… Toàn bộ số sách được trao tặng lần này do nhà thiết kế Sĩ Hoàng tài trợ.
T.Vy

(SGGP). Sáng 22-8, ban điều hành dự án Onebook (một cuốn sách) đã trao tặng trên 3.000 cuốn sách có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho thư viện trại giam Z30D tại Hàm Tân, Bình Thuận. Số sách được trao tặng có nội dung đa dạng gồm các loại sách văn học, y học, pháp luật… tuy nhiên, chiếm số lượng chủ yếu là các loại sách sống đẹp như bộ sách Hạt giống tâm hồn, Hạnh phúc ở trong ta, Phút nhìn lại mình… Toàn bộ số sách được trao tặng lần này do nhà thiết kế Sĩ Hoàng tài trợ.
T.Vy

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng