Thành Viên: NGUYỄN TRƯỜNG VŨ
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Nơi cư trú: 13 Phan Tứ, Đà Nẵng
Số sách giới thiệu: 0
Đôi dòng về tôi
Tôi là một người trẻ sống trung thực, nhiệt tình năng động. Tự thấy mình có khả năng lãnh đạo khá tốt. Rất vui được làm quen với mọi người.

Thành Viên

Nguyễn Trường Vũ
Nguyễn Trường Vũ

Thamgia: 31/03/2009

số bài viết: 0


FOLLOWER

xem tiếp