Thành Viên: LÂM TÙNG MINH
Nghề nghiệp: Kỹ sư
Nơi cư trú: Việt Nam
Số sách giới thiệu: 9
Đôi dòng về tôi
Thích sách kinh tế quản trị, yêu văn chương.

Thành Viên

Lâm Tùng Minh
Lâm Tùng Minh

Thamgia: 20/03/2009

số bài viết: 9


FOLLOWER

xem tiếp