Thành Viên: TRỊNH LỮ
Nghề nghiệp: Dịch giả
Nơi cư trú: Việt Nam
Số sách giới thiệu: 17
Đôi dòng về tôi

Sách dịch đã xuất bản từ 2004: Cuộc đời của Pi (Giải Dịch thuật của Hội Nhà văn Hà Nội 2004 và Hội nhà văn Việt Nam 2005), Con nhân mã ở trong vườn, Utopia, Bí mật chôn vùi-Sự thật tàn bạo, Hội họa Trung hoa qua lời các vĩ nhân và danh họa, Truyện ngắn Úc (song ngữ Anh-Việt), Rừng Nauy, Biển, Tham vọng bá quyền, Trần trụi với văn chương, Nhạc đời may rủi, 15 Nhà thơ Mỹ thế kỷ XX (cùng với Hoàng Hưng, Phan Nhiên Hạo, Cù An Hưng), Màu tự nhiên, Người trong bóng tối, Đại gia Gatsby, Nhập môn Nghiên cứu Dịch thuật - Lý thuyết và Ứng dụng.

Thành Viên

Trịnh Lữ
Trịnh Lữ

Thamgia: 03/03/2008

số bài viết: 17


FOLLOWER

xem tiếp