Thành Viên: LÝ TRƯỜNG CHIẾN
Nghề nghiệp: Chuyên gia kinh tế - tư vấn tái cấu trúc và quản trị chiến lược
Nơi cư trú: TP.HCM
Số sách giới thiệu: 12
Đôi dòng về tôi

Sứ mệnh: Liên tục Học hành, Hoàn thiện mình, Giúp đỡ & Chia sẻ trong cuộc sống để cảm nhận từng giây phút sống của mình có ý nghĩa.

 

Triết lý, Đam mê & Quan niệm sống: Việc liên tục Học hỏi từ cuộc sống, Tìm hiểu, Đọc, Phản biện,… từ đó Khám phá, Hoàn thiện và Khám phá năng lực tiềm tàng của con Người trên mọi khía cạnh qua chính mình và người xung quanh.

 

Niềm vui và Hạnh phúc mỗi ngày và cả cuộc đời là học, hành, sự chia sẻ vốn sống, kinh nghiệm, truyền thông chuyển thông tin thành kiến thức, đánh thức Tiềm năng thành Khả năng, rèn luyện Khả năng thành Kỹ năng, đưa thêm yếu tố đam mê và đặc điểm riêng có của mình vào để thành Tài năng, phát triển từng cá nhân từ tình cảm đến năng lực nhằm đem lại niềm vui và hạnh phúc từng cá nhân đến cho cộng đồng, bắt đầu tư những người thân, gia đình, đồng sự, đồng nghiệp đến nhừng người mình biết trong cuộc sống.

 

Lạc quan. Luôn tạo môi trường làm việc say mê, hợp tác, tích cực, công bằng, có tình thương yêu để mỗi thành viên trong tập thể có thể sống hết mình, trưởng thành mỗi ngày, chủ động thành công và cảm nhận hạnh phúc.

Thành Viên

Lý Trường Chiến
Lý Trường Chiến

Thamgia: 29/02/2008

số bài viết: 12


FOLLOWER

xem tiếp