Thành Viên: TRẦN XUÂN THẮNG
Nghề nghiệp: Sinh viên
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 2
Đôi dòng về tôi
Khô khan, cứng nhắc + đôi khi mơ mộng, lãng mạn...

Thành Viên

Trần Xuân Thắng
Trần Xuân Thắng

Thamgia: 31/05/2009

số bài viết: 2


FOLLOWER

xem tiếp