Sự kiện sách hay

Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam

SGK cũng cần thể hiện quan điểm sắp xếp hợp lí thời gian học trên lớp với thời gian tự học, thực hành, dã ngoại, tăng tính linh hoạt của chương trình giáo dục mới.

>>Xem tiếp

Văn hóa đọc sách và chấn hưng giáo dục ngày nay
Văn hóa đọc sách và chấn hưng giáo dục ngày nay

Một biện pháp để năng cao chất lượng giáo dục là rèn luyện thói quen và kỹ năng đọc sách cho sinh viên nhằm giúp họ có văn hóa đọc sách để tiếp tục học hỏi suốt đời để tiếp nhận kiến thức mới và... >>Xem tiếp

Đọc sách: từ người đọc vô thức đến người đọc hữu thức
Đọc sách: từ người đọc vô thức đến người đọc hữu thức

Mọi người đọc, trước khi là một người đọc hữu thức, bao giờ cũng là một người đọc vô thức.

>>Xem tiếp

Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục
Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục

Nói về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam thì không thể không nói đến đổi mới sách dành cho học sinh, sinh viên - thế hệ sẽ làm chủ đất nước này.

>>Xem tiếp

Một vài suy nghĩ về sách và sự nghiệp chấn hưng đất nước
Một vài suy nghĩ về sách và sự nghiệp chấn hưng đất nước

Phát huy vai trò của sách để xây đắp và gia cường nền tảng tri thức xã hội là một nỗ lực khẩn thiết và quan trọng. Bởi đó cũng là nỗ lực xây đắp và gia cường nền tảng độc lập của đất nước và nền... >>Xem tiếp

Điều kiện ban đầu xây dựng văn hóa đọc
Điều kiện ban đầu xây dựng văn hóa đọc

Một nền văn hóa đọc không tự nó đến với những quan niệm thô kệch về việc học đọcngay từ lớp Một. Nền văn hóa đọc cần được chuẩn bị công phu ngay từ lớp Một ở trường phổ thông.

>>Xem tiếp

Những tiếng nói kiểm thảo giáo dục
Những tiếng nói kiểm thảo giáo dục

Khi kiểm thảo giáo dục làm nẩy sinh ra những giải pháp, thì vấn đề còn lại là cuộc sống có tạo điều kiện cho những con người được áp dụng và biết áp dụng các giải pháp... >>Xem tiếp

Dịch sách và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Dịch sách và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản

Tinh thần cầu học và sự nghiêm túc trong dịch thuật của Nhật Bản hơn 100 năm truớc đáng cho ta suy ngẫm.

>>Xem tiếp

Người Pháp đọc sách
Người Pháp đọc sách

Người Pháp đặc biệt quan tâm đến việc đọc sách, đọc báo của dân chúng, nhất là của con em.

>>Xem tiếp

Sách là tri thức, tri thức là sách
Sách là tri thức, tri thức là sách

Vĩnh hằng vạn đại là văn hiến, thi ca. Thi ca là biểu tượng nền văn minh của dân tộc.

>>Xem tiếp