Sự kiện sách hay

Phải chăng hiện nay người Việt không mê đọc sách? - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Phải chăng hiện nay người Việt không mê đọc sách? - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Đọc sách đã được coi là một thói quen tao nhã của người dân Việt. Hình ảnh “Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ” từng là biểu hiện cho sinh hoạt lý tưởng của một gia đình hạnh phúc.

>>Xem tiếp

Sách và thời gian sống - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Sách và thời gian sống - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Có thể coi vấn đề của việc đọc sách là vấn đề về thời gian: Tôi có thời gian cho một cuốn sách/cho việc đọc nói chung, hay không?

>>Xem tiếp

Một vài ý kiến về vấn đề đọc sách của sinh viên - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Một vài ý kiến về vấn đề đọc sách của sinh viên - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Sinh viên mà không có sách, thì có lẽ cũng giống như một cây viết chì chưa được gọt, không thể viết dù chỉ một chữ.

>>Xem tiếp

Mong ước về một cộng đồng đọc sách - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Mong ước về một cộng đồng đọc sách - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Thật khó là tạo được thói quen đọc sách, cộng đồng đọc sách. Cái khó này cần sự hợp lực của cả xã hội, cần một quá trình nuôi dưỡng và tác động tích cực.

>>Xem tiếp

Thắp lên niềm mê sách ở trẻ nhỏ - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Thắp lên niềm mê sách ở trẻ nhỏ - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Công việc xây dựng lòng yêu đọc sách cho trẻ đòi hỏi lòng kiên trì, bởi đây là việc dài lâu và rất mất thời gian.

>>Xem tiếp

Thư gửi Hội thảo “Người Việt có mê đọc sách?” của Nhà Nghiên cứu Nguyễn Trung
Thư gửi Hội thảo “Người Việt có mê đọc sách?” của Nhà Nghiên cứu Nguyễn Trung

Nếu được hỏi “Người Việt có mê đọc sách?”, tôi xin trả lời “có” và “không”, và trả lời thế nào cũng có lý – vì câu hỏi cho phép trả lời như thế.

>>Xem tiếp

Giải pháp nào để người Việt mê đọc sách hơn nữa? - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Giải pháp nào để người Việt mê đọc sách hơn nữa? - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm, kiên nhẫn của toàn xã hội của 6 nhà: nhà quản lý (nhà nước), nhà doanh nghiệp (nhà xuất bản), “nhà” viết (tác giả), nhà trường (từ Mẫu giáo đến Đại học), nhà tiêu... >>Xem tiếp

Văn hóa đọc dưới góc nhìn của một doanh nhân - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Văn hóa đọc dưới góc nhìn của một doanh nhân - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Chúng ta vẫn còn mừng vì tinh thần yêu sách, trọng tri thức của người Việt chưa phải là đã mất. Nó chỉ bị mai một đi, nếu chúng ta khơi đúng mạch, thì ắt sẽ lại có một phong trào đọc sách rầm... >>Xem tiếp

Sách: Thực trạng và giải pháp - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Sách: Thực trạng và giải pháp - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Nhứt định sẽ có chuyển động trong thế giới sách, trong hoạt động sáng tạo và giáo dục; nếu không, chúng ta sẽ làm được cái điều mà đế quốc Mỹ đã không làm được bốn mươi năm trước: đưa Việt Nam trở... >>Xem tiếp

Càng ít thời gian, càng cần đọc sách - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"
Càng ít thời gian, càng cần đọc sách - Tham luận cho Hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?"

Có lẽ đây là một nghịch lý nhưng có thực. Cuộc sống chúng ngày càng đòi hỏi mỗi người phải nâng cao trí tuệ. Tuy nhiên, cuộc sống chúng ta cũng ngày càng bận rộn nên mỗi người phải tìm được con... >>Xem tiếp