Thành Viên: KHƯƠNG TÂN
Nghề nghiệp: Ks Xây dựng
Nơi cư trú: Đà Nẵng
Số sách giới thiệu: 2
Đôi dòng về tôi

Học ở hôm qua, hành động cho ngày mai

Thành Viên

Khương Tân
Khương Tân

Thamgia: 29/02/2008

số bài viết: 2


FOLLOWER

xem tiếp