Đơn Vị Xuất Bản: DT BOOKS
Địa chỉ: 97 Đặng Dung, Q.1, TPHCM
Số sách giới thiệu: 85
Đôi dòng về Đơn vị xuất bản

Là một đơn vị làm sách mới, chúng tôi chuyên tuyển chọn những đầu sách hay, ý nghĩa, thiết thực...  thuộc nhiều thể loại, dành cho nhiều đối tượng, như: Giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, tuổi mới lớn, thiếu nhi... để mua bản quyền, chuyển ngữ và đưa đến với bạn đọc Việt Nam.  Song song đó, chúng tôi còn tổ chức biên soạn sách trong nước.

 

Và tuy là rất mới nhưng ngay từ bước đầu, mỗi một nhân viên trong tổ chức của chúng tôi đã tự đặt ra cho mình những giá trị để cam kết cùng độc giả, rằng: "DT BOOKS nghĩa là Sách hay, Thiết thực và Chất lượng".

 

Những đầu sách DT BOOKS đã mua bản quyền:

 

  • Cùng một tác giả - Michael Porter: The Competitive Advantage of Nations, Competitive Advantage, Competitive Strategy.
  • John Dewey: John Dewey on Education, Experience and Education.
  • The Confession of An American Media Man (Tom Plate), 13 Killer Differentiators (J.Tai & W.Chew), The Ten Commandments of Business Failure (Donald R.Keough), From Third World to First (Lee Kuan Yew), On globalization (George Soros), The Fifth discipline (Peter Senge), The Book Thief, The Story of Edgar Sawtelle, Managers not MBA (Mintzberg)....

Thành Viên

DT BOOKS
DT BOOKS

Thamgia: 24/09/2008

số bài viết: 85


FOLLOWER

xem tiếp