Thành Viên: THIỆU TRỊ
Nghề nghiệp: Hưu trí
Nơi cư trú: Việt Nam
Số sách giới thiệu: 1
Đôi dòng về tôi

Ở độ tuổi vui với con cháu và tìm đọc những gì để mình không phải lạc hậu so với thời đại.

Thành Viên

Thiệu Trị
Thiệu Trị

Thamgia: 26/08/2011

số bài viết: 1


FOLLOWER

xem tiếp