Thành Viên: HỒ NGỌC DƯƠNG
Nghề nghiệp: Giáo viên
Nơi cư trú: Đồng Nai
Số sách giới thiệu: 0
Đôi dòng về tôi

Vui vẻ, nhiệt tình, ham mê đọc sách, tất cả các loại sách về tri thức, lịch sử, văn học.

Thành Viên

Hồ Ngọc Dương
Hồ Ngọc Dương

Thamgia: 22/09/2010

số bài viết: 0


FOLLOWER

xem tiếp