Thành Viên: NGUYỄN PHƯƠNG TIẾN
Nghề nghiệp: Sinh viên
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 0
Đôi dòng về tôi

Tôi tên là Nguyễn Phương Tiến. Tôi sinh ra ở Thanh Chương, Nghệ An.


Thành Viên

Nguyễn Phương Tiến
Nguyễn Phương Tiến

Thamgia: 26/12/2009

số bài viết: 0


FOLLOWER

xem tiếp