Thành Viên: PHAN GIA HƯNG
Nghề nghiệp: Kỹ Thuật
Nơi cư trú: TP. HCM
Số sách giới thiệu: 8
Đôi dòng về tôi

Đọc nhiều mà không suy nghĩ bạn sẽ tưởng rằng mình biết nhiều, còn nếu suy nghĩ nhiều trong lúc đọc hẳn bạn sẽ thấy mình biết ít.

Thành Viên

Phan Gia Hưng
Phan Gia Hưng

Thamgia: 25/08/2009

số bài viết: 8


FOLLOWER

xem tiếp