Thành Viên: TRƯƠNG XUÂN MINH
Nghề nghiệp:
Nơi cư trú: Đà Nẵng
Số sách giới thiệu: 16
Đôi dòng về tôi

Đã tốt nghiệp Đại học Luật, là người biết trân trọng những cuốn sách hay. Câu nói mà tôi thích nhất là "Rừng núi sinh ra sĩ phu, căn lều của kẻ chăn cừu thì sinh ra nhà hiền triết".

Thành Viên

Trương Xuân Minh
Trương Xuân Minh

Thamgia: 29/02/2008

số bài viết: 16


FOLLOWER

xem tiếp