Thành Viên: LÊ PHƯƠNG LIÊN
Nghề nghiệp: Nhà văn
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 4
Đôi dòng về tôi

Hiện đang là Giám đốc Quỹ Doraemon, Nhà xuất bản Kim Đồng.

Thành Viên

Lê Phương Liên
Lê Phương Liên

Thamgia: 21/09/2012

số bài viết: 4


FOLLOWER

xem tiếp