Thành Viên: HÒA BÌNH
Nghề nghiệp: Phóng viên, Biên Tập Viên
Nơi cư trú: TP HCM
Số sách giới thiệu: 18
Đôi dòng về tôi

Đọc tất cả mọi thứ rơi vào tay (và mắt).

Được (bị) sách vật và cũng vật sách.

Luôn yêu đời dù đời có yêu mình hay không.

Thành Viên

Hòa Bình
Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Thamgia: 07/07/2012

số bài viết: 18


FOLLOWER

xem tiếp