Thành Viên: HÀ TÙNG SƠN
Nghề nghiệp: Dạy học
Nơi cư trú: Sài Gòn
Số sách giới thiệu: 56
Đôi dòng về tôi

Bình thường như mọi người 

Thành Viên

Hà Tùng Sơn
Hà Tùng Sơn

Giới tính: Nam

Thamgia: 17/03/2008

số bài viết: 56


FOLLOWER

xem tiếp