Có đọc cuốn sách này tôi mới biết tường tận thêm về những tội ác mà bọn thực dân gây ra cho đất nước chúng ta, gây ra cho những đồng bào, đồng chí chúng ta. Đôi khi tôi cũng như các bạn trẻ có lúc quên đi mất cái gọi là lòng tự hào, tự tôn dân tộc, chính những cuốn sách này đã khơi gợi cái điều thiêng liêng và quý báu đó.


Tôi mong những cuốn sách như thế sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn nữa để đánh thức niềm tự hào đang bị ngủ quên đó trong tiềm thức các bạn trẻ.


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC