Theo tôi thấy người biên soạn cuốn sách này là: TS. Dương Ngọc Dũng


Tôi đồng ý với các bạn Michael Porter là một tác giả nổi tiếng. Chính vì thế sách ông viết về kinh doanh cũng khá nhiều và rất có giá trị thực tiễn. Nói về cuốn sách này: "Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Michael Porter"; thì ngay lời tựa cũng thể hiện rằng đây không phải là cuốn sách của M.Porter rồi. Theo tôi, TS Trương Ngọc Dũng đã đọc, tiếp thu tư tưởng của M.Porter rồi chia sẽ lại với mọi người thôi qua cuốn sách này. Điều này thiết nghĩ cũng hợp lý!!! :)

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC