Tội ngiệp cho ông Dương Ngọc Dũng, ông là một tác giả mà tôi rất ái mộ vì có cái nhìn rất khám phá. Tiếc rằng 2 bài giới thiệu của nhà xuất bản làm quá tắc trách (bài này và bài giới thiệu quyển "tạp văn"). Rất tiếc!. Cả nhà xuất bản lớn như vậy không kiếm ra một người viết một bài giới thiệu ra hồn sao?

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC