Giới thiệu Tủ sách Triết học Trẻ em

Chúng ta thường bối rối trước những câu hỏi "Tại sao?" của trẻ nhưng ít khi nhận ra rằng bằng cách đặt câu hỏi đó là các em đang bắt đầu quá trình tìm hiểu và suy luận về bản chất của thế giới. Giúp trẻ em trả lời được những câu hỏi tại sao, những câu hỏi có tính cách triết học một cách nguyên sơ, chính là tạo ra cơ hội cho các em phát triển óc sáng tạo. Nói về lợi ích của triết học đối với trẻ em, nhà nghiên cứu triết học, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn cho rằng, triết học:

- Khiến trẻ tự tin, dám đưa ra ý kiến của bản thân;

- Khiến Trẻ nhận thấy mối liên hệ giữa các môn học;

- Tập thói quen hình thành các khái niệm trừu tượng;

- Trẻ có thể sử dụng những khái niệm trừu tượng, phát biểu ngôn ngữ một cách lập luận, có hệ thống chứ không theo cảm tính;

- Trẻ bao dung, tôn trọng lập luận của người khác, dân chủ trong tư tưởng, không có tinh thần giáo điều;

- Trẻ đi vào thế giới khoa học tư tưởng một cách bổ ích và lý thú.

Tủ sách Triết học Trẻ em tập hợp những cuốn sách triết học dành cho lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, do Ban Biên Tập Sách Hay tuyển chọn.