Giới thiệu Tủ sách Doanh trí

Trong những năm vừa qua, cộng đồng doanh nhân Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Tuy nhiên, khoảng cách doanh trí giữa Việt Nam và thế giới vẫn còn khá xa. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này? Câu trả lời chính là việc không ngừng học hỏi của doanh nhân. Việc học không chỉ làm thay đổi bản thân doanh nhân mà còn làm thay đổi doanh nghiệp và cả xã hội xung quanh doanh nhân. Có nhiều cách để học trong đó học từ sách là một trong những cách tiếp cận với tri thức một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Thông qua việc tuyển chọn, biên dịch, biên soạn và giới thiệu những cuốn sách “gối đầu giường” của giới doanh nhân thế giới, Trường Doanh nhân PACE và đội ngũ chuyên gia kinh tế chuyển tới bạn đọc Tủ sách Doanh trí với mong muốn sẽ góp phần chuyển tải và lan tỏa những tư tưởng kinh doanh tiến bộ và tri thức quản trị của thời đại đến rộng rãi hơn với cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Tủ sách Doanh trí chắt lọc những gì được xem là “tinh hoa tri thức” của thế giới để phục vụ cho sự học của cộng đồng doanh nhân Việt Nam.