Ngày đăng : 25/06/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Quản lý vào những thời điểm diễn ra thay đổi

Quản lý vào những thời điểm diễn ra thay đổi

Tác giả Michael D. Maginn
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Dịch giả Ths. Nguyễn Đình Huy
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Giá sách 25.000 VND
Số trang 72

Trong khi sự thay đổi là hết sức cần thiết đối với sự sống còn của công ty bạn, thì thay đổi còn mang lại những sự bất ổn, căng thẳng và thậm chí là cả sự giận dữ trong lực lượng lao động của bạn.

 

Quản lý vào những thời điểm diễn ra thay đổi hướng dẫn bạn cách giúp các nhà quản lý và nhân viên cùng hiểu về lợi ích của sự thay đổi và thành công trong môi trường mới lẫn trách nhiệm mới. Hai mươi bốn bài học và công cụ về sự lãnh đạo mang lại cho bạn một cái nhìn cá nhân độc đáo về tác động của sự thay đổi tổ chức, nêu lên cụ thể các chiến lược để:

 

Trao đổi thông tin và cụ thể hoá các lợi ích của sự thay đổi

Khoanh vùng và làm rõ những lĩnh vực tác động

Phác hoạ ra một bức tranh nhất quán về sự thay đổi trong hiện tại

Đánh giá và tuyên dương sự tiến bộ

Làm cho các thành viên trong nhóm tham gia

Đồng cảm nhưng không phải lúc nào cũng đồng ý

 

Các nhân viên được yêu cầu phải thay đổi cách làm việc, nơi làm việc và người cùng làm việc có thể gặp những khó khăn trong việc nhận ra những lợi ích của một tình hình mới. Quản lý vào những thời điểm diễn ra thay đổi cung cấp một cuộc trao đổi thẳng thắng và một lời khuyên mang tính hành động giúp cho các nhà quản lý, các nhóm và các cá nhân hiểu và thực thi những thay đổi trong nơi làm việc nhằm tăng cường củng cố bản thân và tổ chức cơ quan.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Quản lý vào những thời điểm diễn ra thay đổi hướng dẫn bạn cách giúp các nhà quản lý và nhân viên cùng hiểu về lợi ích của sự thay đổi và thành công trong môi trường mới lẫn trách nhiệm mới.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè