Ngày đăng : 25/06/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Lập kế hoạch và tiến hành họp hiệu quả

Lập kế hoạch và tiến hành họp hiệu quả

Tác giả Barbara J.Streibel
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Dịch giả Ts. Dương Ngọc Dũng
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Giá sách 25.000 VND
Số trang 68

Tập sách này hướng dẫn từng bước đi vào trọng tâm của việc lập kế hoạch và điều hành những phiên họp, giải thích lý do tại sao nhiều cuộc họp đi sai hướng, và cần làm gì để khắc phục điều đó. Tiến sĩ Barbara J. Streibel, một chuyên gia đào tạo cấp quản lý sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản, ngắn gọn để hướng dẫn và giúp các nhà quản lý điều hành cuộc họp sao cho có hiệu quả nhất.

Tác giả không chỉ vạch ra những điều thiết yếu nhất để tổ chức một cuộc họp có hiệu quả mà còn thảo luận cả vấn đề tác phong giao tiếp, phương pháp hỗ trợ cho các thành viên tham gia đóng góp ý kiến tích cực, và nâng cao kỹ năng ra quyết định của cấp quản lý.

THÔNG TIN KHÁC

Cuộc họp nào cũng lãng phí thời gian và tiền bạc - đôi khi lãng phí rất nhiều. Bạn (với tư cách là nhà lãnh đạo) hãy xem cuốn sách nhỏ này như một kim chỉ nam dành cho mình và đồng sự để tránh lãng phí thời gian trong những cuộc họp. Lên kế hoạch và tiến hành họp đúng đắn có thể giúp bạn và toàn thể nhân viên phối hợp làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn làm theo những nguyên tắc cơ bản và những hướng dẫn trong cuốn sách nhỏ này, bạn sẽ cải thiện cuộc họp hiệu quả. Bạn và đồng sự sẽ cảm thấy việc họp hành không còn quá lãng phí thời gian mà thực sự, nó giúp nâng cao khả năng tiến hành công việc.


Trong cuốn sách này, cuộc họp được hiểu là một sự kiện bao gồm con người, nội dung và quá trình tiến hành để đạt mục tiêu. Vì về cơ bản, họp là quá trình cộng tác làm việc. Và họp có thể được hiểu như làm việc. Tập sách hướng dẫn từng bước này đi thẳng và trọng tâm của việc lập kế hoạch và điều khiển những phiên họp, giải thích lý do tại sao nhiều cuộc họp đi sai hướng, và cần phải là gì để khắc phục điều đó. Bạn sẽ học được phương pháp tiến hành những buổi họp có độ tập trung cao, biến đổi những thành viên trong cuộc họp thành những người đóng góp ý kiến đầy giá trị, và đưa đến những quyết định đem lại những hoạt động khả thi, để giúp bạn có thể sử dụng các công nghệ này tăng cường thêm lợi thế của mình.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tác giả không chỉ vạch ra những điều thiết yếu nhất để tổ chức một cuộc họp có hiệu quả mà còn thảo luận cả vấn đề tác phong giao tiếp, phương pháp hỗ trợ cho các thành viên tham gia đóng góp ý kiến tích cực, và nâng cao kỹ năng ra quyết định của cấp quản lý.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè