Ngày đăng : 18/06/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Tác giả Wallace Stettinius
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Dịch giả Nguyễn Minh Đức
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tổng hợp Tp. HCM
Giá sách 25.000 VND
Số trang 72

Cuốn cẩm nang này giới thiệu 24 bước thiết thực để lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các chiến lược hướng tới sự phát triển và xác định về mặt thị trường. Một công ty muốn thành công, trước hết phải có đường lối chiến lược sáng suốt, linh hoạt và đủ mạnh để đáp ứng kịp thời nhu cầu thường xuyên thay đổi của thị trường. Bạn có thể dựa vào đây để thiết kế và thực hiện các chiến lược cũng như tăng cường lợi thế cạnh tranh của công ty mình. Xác định các công việc kinh doanh:

 

 

* Hiểu rõ thời cơ và nguy cơ
* Đặt ra các mục tiêu và mục đích khả thi
* Tạo ra các chiến lược nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra
* Xác định và đặt ra các ưu tiên * Viết kế hoạch kinh doanh
* Trao đổi thông tin về chiến lược và đạt được cam kết
* Hợp nhất các bộ phận chức năng
* Giám sát các kết quả, đánh giá và phản ứngNHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cuốn cẩm nang này giới thiệu 24 bước thiết thực để lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các chiến lược hướng tới sự phát triển và xác định về mặt thị trường. Một công ty muốn thành công, trước hết phải có đường lối chiến lược sáng suốt, linh hoạt và đủ mạnh để đáp ứng kịp thời nhu cầu thường xuyên thay đổi của thị trường. <... Xem tiếp


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè