Ngày đăng : 09/12/2012

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Người thầy

Người thầy

Tác giả Nhiều tác giả
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Năm xuất bản 2012
Đơn vị xuất bản NXB Tổng hợp TP. HCM
Số trang 540
Làm sao mua: Nhà sách Tổng Hợp - 62 Nguyễn Thị Minh Khai, p. ĐaKao, Q.1, TP. HCM và hệ thống các Nhà sách trên toàn quốc

Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nêu rõ: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2012), Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Người Thầy - Nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo” nhằm phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta; khẳng định yếu tố quan trọng của người Thầy, nâng cao vị thế của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường và xã hội, trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Kỷ yếu Tọa đàm khoa học giới thiệu những bài viết của cácnhà khoa học, các nhà quản lý Nhà nước, các nhà quản lý giáo dục, Thầy Cô giáo ở các bậc học, cơ quan Trung ương và Thành phố.

 

Nội dung của tập kỷ yếu bao gồm bốn nhóm vấn đề:

 

  • Các chủ trương, chính sách để phát huy đội ngũ nhà giáo;
  • Chuẩn mực của người Thầy trong xã hội hiện nay;
  • Sự quan tâm của xã hội đối với giáo dục;
  • Góc nhìn của người dạy và người học.

 

Trân trọng giới thiệu cuốn Kỷ yếu Tọa đàm khoa học chủ đề “Người Thầy - Nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo”. Hy vọng cuốn Kỷ yếu này sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích về thực trạng và giải pháp để xây dựng, phát huy đội ngũ sư phạm có năng lực, có phẩm chất đạo đức, ngày càng đóng góp hiệu quả hơn cho công tác Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tập sách gợi mở, dùng tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục.

Xem tiếp

Cuốn sách này là một tác phẩm hư cấu. Đây là câu chuyện về một người đàn ông có tên Jack Valentine. Xem tiếp

Hy vọng cuốn Kỷ yếu này sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích về thực trạng và giải pháp để xây dựng, phát huy đội ngũ sư phạm có năng lực, có phẩm chất đạo đức.

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè