Ngày đăng : 05/12/2015

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: DT BOOKS

Người thầy giỏi ở mọi lớp học

Người thầy giỏi ở mọi lớp học

Tác giả Ủy ban đào tạo giáo viên thuộc Viện Hàn lâm quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Khoa học - Giáo dục
Dịch giả Lê Thị Cẩm
Năm xuất bản 03/2012
Đơn vị xuất bản DT Books - IRED & NXB Trẻ
Giá sách 45.000 VND
Số trang 126
Làm sao mua: Các nhà sách trên toàn quốc

 

“Người thầy giỏi ở mọi lớp học” (A good teacher in every classroom), là một đúc kết những thành quả từ công trình nghiên cứu bởi Ủy ban đào tạo giáo viên thuộc Viện Hàn lâm quốc gia Hoa Kỳ. Tập sách phác thảo các khái niệm và chiến lược chủ yếu là những điều phải làm rõ trong quá trình đào tạo các giáo viên, các chính sách cần thiết để tất cả những giáo viên có thể tiếp cận với những kiến thức thiết yếu của người thầy, hơn thế để có thể trở thành những người thầy giỏi.

Người thầy giỏi thì cần phải biết điều gì?

  • Hiểu biết về người học, về cách họ học và phát triển trong bối cảnh xã hội.
  • Hiểu biết về nội dung môn học và những kỹ năng sẽ dạy, dựa trên các mục đích xã hội của giáo dục.
  • Hiểu biết về phương pháp giảng dạy, dưa trên nội dung giảng dạy và người học, thông qua việc đánh giá và được hỗ trợ môi trường lớp học phong phú.

Bằng cách nào người thầy có thể nắm được kiến thức họ cần?

  • Chương trình đào tạo giáo viên nên được định hình những gì người thầy cần phải học, cần giúp giáo viên chuyển từ quan tâm bản thân mình sang quan tâm học sinh và một loạt phương pháp giải quyết vấn đề thúc đẩy học sinh thành công.
  • Các chương trình đào tạo nên nêu ra được các vấn đề then chốt của việc học để dạy, loại bỏ những khái niệm đơn giản và những quan niệm sai lầm, giúp người thầy biến lý thuyết thành thực tiễn và giúp họ xử lý những phức tạp của nghề dạy học.
  • Chương trình đào tạo tạo nhiều cơ hội cho giáo viên lên lớp thực hành, học hỏi từ những chuyên gia giỏi từ những hình mẫu giảng dạy tốt.
  • Chương trình đào tạo giúp giáo viên phát triển vốn liếng về phương pháp giảng dạy và trở thành những chuyên gia phản ứng nhanh trong mọi tình huống sư phạm.

Sau cùng tập sách cũng đúc kết nội dung việc đào tạo giáo viên cùng những khuyến nghị về chính sách nhằm giúp công tác đào tạo những giáo viên giỏi một cách hiệu quả nhất.

Tập sách mỏng nhưng chứa đựng những nội dung bổ ích và lý thú, do vậy tập sách thật sự cần thiết trước hết cho những giáo viên khao khát được cống hiến và thăng hoa với nghề nghiệp cao quí, trồng người. Tập sách cũng đồng thời gợi mở, dùng tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tập sách gợi mở, dùng tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè