Ngày đăng : 31/03/2012
Óc sáng suốt

Óc sáng suốt

Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Quản trị cuộc đời
Năm xuất bản 2011
Đơn vị xuất bản NXB Trẻ
Giá sách 36.000 VND
Số trang 184

Người xưa có nói: “Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người”. Sự thật dĩ nhiên như vậy. Thiếu một trong hai điều kiện trên đây thì không thể bàn đến hạnh phúc được. Vả lại, có được một thân thể tráng kiện mà không có tinh thần sáng suốt thì có xứng đáng gọi là người chưa? Ðối với con người mà chỉ mới có một điều kiện vật chất thôi thì không đủ.

 

--oOo--

 

Có được một khối óc sáng suốt là có được một lợi khí chắc chắn để giữ gìn địa vị, ưu thế trên đường đời, luôn cả phẩm cách con người của mình. Thật vậy, một kẻ mà khối óc u mê tăm tối, hỗn độn, mù mờ chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì nếu không đi làm tay sai cho kẻ khác, hay sống nhờ nơi kẻ khác để được họ dắt dìu, nâng đỡ cho.

 

(Trích Óc Sáng Suốt - Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

THÔNG TIN KHÁC

Đọc xong cảm thấy ta đang học từ bản thân ta mà không phải từ ai cả. Sự chỉ dẫn của tác giả dẫn dắt từng việc khiến sâu xa trong khối óc ta nhìn thấu bản thân mình và một cách tự nhiên, hiểu và nhận thấy học thuật đó đã nằm đâu đó cạnh bên ta từ bấy lâu. Giờ được khai sáng. Đọc thành công là khi cuốn sách đều khiến đầu óc bạn thực sự minh mẫn, bạn được khai sáng. Riêng tôi, các giác quan đã bắt đầu khao khát sự nhận thức.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè