Ngày đăng : 03/12/2011
Giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu - Pháp luật và thực tiễn xét xử

Giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu - Pháp luật và thực tiễn xét xử

Tác giả Nguyễn Văn Cường & Nguyễn Minh Hằng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Luật
Năm xuất bản 2011
Đơn vị xuất bản NXB Thông tin & Truyền thông
Giá sách 99.000 VND
Số trang 370

Cuốn sách tập hợp những bài nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống và toàn diện liên quan đến giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Nội dung sách được trình bày trong 02 phần:

 

- Phần 1: Pháp luật điều chỉnh giao dịch dân sự nói chung và giao dịch quyền sử dụng đất vô hiệu: trình bày cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật thực định, bình luận và đánh giá hiệu quả của những quy định pháp luật hiện hành về giao dịch quyền sử dụng đất vô hiệu và việc giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu nhằm rút ra những bài học thiết thực cho việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến các giao dịch về quyền sử dụng đất.

 

- Phần 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất vô hiệu: Tập hợp các vụ án điển hình liên quan đến các hợp đồng phổ biến và thông dụng nhất đối với giao dịch về quyền sử dụng đất như: hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng đổi đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất... được tiếp cận dưới góc độ cẩm nang tra cứu và tìm kiếm luật nội dung tham chiếu để giải quyết tranh chấp; Bản án và bình luận bản án với những đánh giá khoa học về những sai sót trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu của Tòa án nhân dân các cấp.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè