Ngày đăng : 22/09/2011

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941)

Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941)

Tác giả TS. Trần Nam Tiến
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Danh nhân
Năm xuất bản 2011
Đơn vị xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Giá sách 65.000 VND
Số trang 280
Làm sao mua: 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Vào những năm đầu thế kỷ XX, nước ta bị thực dân Pháp thống trị, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Sống trong bối cảnh nước mất, Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh nước mất, nhà tan và nỗi thống khổ của nhân dân. Người quyết định phải tìm ra con đường cứu nước mới nhằm đánh đuổi thực dân Pháp để cứu nước, cứu dân. Ngày 5-6-1911, từ cảng Sài Gòn, Người đã ra đi tìm đường cứu nước, mở ra một trang sử mới cho lịch sử dân tộc, một mốc son cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước nhà.

 

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011) và 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2011), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu tập sách Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941) do TS. Trần Nam Tiến biên soạn. Tập sách dày được chia thành 5 chương chính.

 

  • Chương 1: Quá trình hình thành con đường cứu nước và những hoạt động quốc tế đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1911-1917);
  • Chương 2: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923);
  • Chương 3: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924);
  • Chương 4: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, châu Âu và Xiêm (1924-1929);
  • Chương 5: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới (1930-1941);

 

Thông qua 5 chương trên, tập sách đã phục dựng toàn bộ những hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trên hành trình tìm đường cứu nước.

 

Kể từ khi rời cảng Sài Gòn (1911), Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, tham gia lao động, học tập, thâm nhập vào phong trào công nhân và lao động các nước. Từ trong quá trình này, Người đã tìm đến chủ nghĩa Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920 và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Thông qua hoạt động tại Pháp, và sau đó là ở Liên Xô, Người đã xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn: “Chỉ có Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Bắt đầu từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là trong thời gian ở Trung Quốc, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) hoạt động ngay tại Trung Quốc, sau đó chuyển sang tiếp tục tổ chức hoạt động ở Xiêm (Thái Lan), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô...

 

Đến ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trong đó có vai trò quan trọng của Nguyễn Ái Quốc. Trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc còn nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của Quốc tế Cộng sản, các đảng cộng sản anh em đối với cách mạng Việt Nam. Đây được xem là một đóng góp quan trọng của Nguyễn Ái Quốc cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Người cũng đã gặp nhiều khó khăn: bị thực dân Anh bắt giam ở Hồng Kông; sau khi ra tù lại bị lại phải đối mặt với nhiều nghi kỵ từ các đồng chí trong Quốc tế Cộng sản… nhưng với tư tưởng chính trị đúng đắn, kiên định và trong sáng, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua những khó khăn, thử thách đó, tỏ rõ bản lĩnh một lãnh tụ kiệt xuất của Đảng ta, một chiến sĩ tiêu biểu của phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

 

Thông qua nội dung tập sách, tác giả đã tổng kết những hoạt động quốc tế tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Những hoạt động này cho thấy Người đã có những biến đổi lớn về chất: từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, một chiến sĩ quốc tế, tuy nhiên, Người vẫn không bao giờ rời xa mục tiêu độc lập cho dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Vượt qua hạn chế của những nhà yêu nước và chí sĩ tiền bối, Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng tháng Mười, khám phá con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chân chính, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, mùa xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đấu tranh giành lại chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập và dân chủ.

 

Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu tập sách đến bạn đọc!NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Thông qua nội dung tập sách, tác giả đã tổng kết những hoạt động quốc tế tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài...

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè