Ngày đăng : 27/05/2011

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh

Tác giả TS. Phạm Ngọc Trâm
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Chính trị
Năm xuất bản 2011
Đơn vị xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Giá sách 75.000 VND
Số trang 328
Làm sao mua: 62 Nguyễn Thị Minh Khai và hệ thống các nhà sách trên toàn quốc

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là hành trình gian lao vượt qua bao chông gai gian khó của hơn 30 năm lặn lội, xuôi ngược từ khắp nơi trên thế giới để tìm con đường giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang; một con đường cứu nước độc đáo, giàu tính sáng tạo, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc.

 

Từ một người Việt Nam yêu nước chân chính, như bao người dân nô lệ khác, Hồ Chí Minh đã trải qua những năm tháng cay cực của cuộc đời, hun đúc tinh thần cứu nước rồi quyết tâm ra đi học hỏi, nghiên cứu tình hình thực tế các nước phương Tây nhằm nghiên cứu, vận dụng vào con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, gắn liền với giành tự do, dân chủ cho nhân dân; thể hiện sinh động quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là những di sản hết sức quý báu của dân tộc Việt Nam và nhân loại, là sự sáng tạo của một nhà tư tưởng lớn, tiếp thu và kế thừa xuất sắc những giá trị, tư tưởng tiến bộ của thế giới và hiện thực hóa bằng thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là một chủ đề lớn từng được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Dưới góc độ tìm tòi bổ sung làm phong phú thêm những luận điểm mới về con đường cứu nước của Hồ Chí Minh, như lí giải một số động lực ra đi tìm đường cứu nước; phản ánh sự tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin một cách có chọn lọc, phê phán; nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước..., tác giả đã khá thành công trong việc dựng lại bức tranh lịch sử từ tuổi thơ ấu đến trưởng thành và thực hiện hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh.

 

Rất khó mong có sự “đầy đủ” và “thấu đáo” trong một công trình nghiên cứu. Người đọc sẽ cảm thấy “thiếu” sự phân tích, phản ánh nhiều vấn đề quan trọng về con đường cứu nước Hồ Chí Minh, như giá trị của chủ nghĩa yêu nước, giá trị dân chủ, bản lĩnh hay “triết lí hành động” của Hồ Chí Minh... nhưng đây là một tập sách rất có giá trị trong việc tham khảo, nghiên cứu, học tập, giảng dạy, nhất là ở bậc đại học và sau đại học của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Công trình cũng thể hiện sự cố gắng của tác giả trong việc gắn chặt công tác nghiên cứu khoa học với giảng dạy trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

 

Cuốn sách Con đường cứu nước Hồ Chí Minh ra mắt bạn đọc vào dịp kỉ niệm 100 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011) thật ý nghĩa.

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc gần xa.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 2011

 

PGS.TS Võ Văn Sen

(Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM)NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là hành trình gian lao vượt qua bao chông gai gian khó của hơn 30 năm lặn lội, xuôi ngược từ khắp nơi trên thế giới để tìm con đường giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang...

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè