Ngày đăng : 22/12/2010

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 1977)

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 1977)

Tác giả Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Ngôn ngữ TIếng Việt
Lĩnh vực Chính trị
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Giá sách 55.000 VND
Số trang 264
Làm sao mua: 62 Nguyễn Thị Minh Khai và hệ thống các nhà sách trên toàn quốc

Cuốn sách phân tích và khẳng định tính tất yếu sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhằm đoàn kết tập hợp các lực lượng, tầng lớp yêu nước ở miền Nam, tiếp tục thực hiện chuyển thế chiến lược cho cách mạng miền Nam. Ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã phất cao trên các chiến trường miền Nam, hướng dẫn nhân dân đấu tranh trong cuộc chiến đấu một mất một còn với chiến tranh thực dân mới của Mỹ và chế độ tay sai. Ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng cũng giương cao như một biểu tượng sáng ngời của ý chí vì độc lập tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam trên nhiều nơi của thế giới những người lao động yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý. Ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã theo các đoàn quân giải phóng và lực lượng tiến công và nổi dậy vào chiếm lĩnh dinh lũy cuối cùng của chế độ thực dân mới ở Sài Gòn, báo hiệu niềm vui chiến thắng vẻ vang của quân và dân cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

 

Cuốn sách MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (1960 - 1977) chưa phải là hoàn chỉnh nhất về tư liệu và vấn đề khoa học, nhưng hy vọng rằng chuyên khảo sẽ giúp cho những thế hệ sau thời đạn bom, xây dựng thời hòa bình có cái nhìn toàn diện từ những cứ liệu chắc chắn về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Hy vọng rằng chuyên khảo sẽ giúp cho những thế hệ sau thời đạn bom, xây dựng thời hòa bình có cái nhìn toàn diện từ những cứ liệu chắc chắn về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè