Ngày đăng : 12/11/2010

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975)

Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975)

Tác giả Nguyễn Đình THống - Nguyễn Linh - Hồ Sĩ Hành
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Chính trị
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Giá sách 100.000 VND
Số trang 696
Làm sao mua: 62 Nguyễn Thị Minh Khai và hệ thống các nhà sách trên toàn quốc

Cuốn sách là bức tranh toàn cảnh về cuộc đấu tranh ở Côn Đảo qua các thời kỳ, là khúc hùng ca trong thiên anh hùng ca vĩ đại của dân tộc trong cuộc chiến chống thực dân, đế quốc để giành độc lập tự do; là tài liệu quý để bồi dưỡng ý chí chiến đấu, tinh thần lạc quan và niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, giáo dục các thế hệ ngày nay và mai sau: lòng tự hào và biết ơn các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội để từ đó phấn đấu học tập sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh chúng ta.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

giáo dục các thế hệ ngày nay và mai sau: lòng tự hào và biết ơn các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội để từ đó phấn đấu học tập sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh chúng ta.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè