Ngày đăng : 23/08/2010
Chính sách thuế mới 2010

Chính sách thuế mới 2010

Tác giả Bộ Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Luật
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Tài chính
Giá sách 350.000 VND
Số trang 1062
Làm sao mua: Liên hệ http://nhasachhanoi.com - 0983.545050

Nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong lĩnh vực thuế, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành đầy đủ các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế và các loại thuế khác.


Ngày 25/11/2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật thuế Tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 thay thế Pháp lệnh Thuế Tài nguyên năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thuế Tài nguyên số năm 2008.


Đặc biệt gần đây, thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế TNCN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC. Đồng thời, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.


Thực hiện Luật Quản lý thuế, việc kê khai, thu nộp, quản lý các loại thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất; thuế tài nguyên; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế môn bài, tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, xử phạt vi phạm pháp luật thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, xử lý nợ đọng thuế phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.


Để giúp bạn đọc nắm được một cách đầy đủ nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về thuế đã được ban hành và các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung của nhà nước, Nhà Xuất bản Tài chính đã xuất bản cuốn sách: “Chính sách thuế mới 2010 và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, các loại thuế khác”.


Nội dung cuốn sách gồm 13 phần


Phần thứ nhất: Thuế thu nhập cá nhân

Phần thứ hai: Thuế giá trị gia tăng

Phần thứ ba: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần thứ tư: Quản lý thuế

Phần thứ năm: Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Phần thứ sáu: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Phần thứ bảy: Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Phần thứ tám: Thuế nhà, đất

Phần thứ chín: Thuế tài nguyên

Phần thứ mười: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Phần thứ mười một: Thuế môn bài

Phần thứ mười hai: Thu tiền sử dụng đất

Phần thứ mười ba: Văn bản mới về lệ phí trước bạ

 

Cuốn sách được trình bày một cách hệ thống, có chọn lọc các văn bản về chính sách thuế mới nhất. Các phần trong cuốn sách được chia theo nội dung của từng chính sách thuế nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc có thể theo dõi, nắm bắt được các vấn đề một cách đầy đủ, nhanh chóng nhất. Đặc biệt trong cuốn sách này đã cập nhật các văn bản mới nhất. Do vậy, có thể nói rằng, cuốn sách này là một tài liệu cần thiết cho bạn đọc trong việc nghiên cứu, học tập, thực hiện, chỉ đạo công tác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè