Ngày đăng : 21/06/2010

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Ngược về nguốn cội

Ngược về nguốn cội

Tác giả Nguyễn Phan Quang
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Giá sách 50.000 VND
Số trang 272
Làm sao mua: 62 Nguyễn Thị Minh Khai - Hệ thống các nhà sách trên toàn quốc

Chúng ta đang sống trong thời đại mà thế giới dường như “phẳng” hơn (xin mượn tên cuốn sách “The World is Flat” của Thomas L. Friedman). Với sự phát triển vũ bão của khoa học - kỹ thuật - đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin - “thế giới phẳng” đã làm nhòa biên giới giữa các quốc gia và khoảng cách giữa các nền văn hóa cũng xích gần lại với nhau hơn.

 

Do vậy, sự “hội nhập” trong các khu vực và giữa các quốc gia để tạo cơ hội cho giao lưu và hợp tác, phát triển văn hóa và kinh tế là một xu thế của thời đại; mà tài sản quý giá nhất của mỗi dân tộc đóng góp vào xu thế đó chính là bản sắc văn hóa và truyền thống, đạo lý của dân tộc mình.

 

Trong xu thế hội nhập, chúng ta càng biết ơn tổ tiên đã chung đúc nên một dân tộc Việt Nam có đủ bản lĩnh và dồi dào sức sống để đáp trả mọi mưu đồ đồng hóa và chiến thắng mọi cuộc xâm lăng trải qua hàng ngàn năm lịch sử.

 

Nhà sử học Nguyễn Phan Quang nhận thức như vậy và muốn được chia sẻ với độc giả. Cũng từ nhận thức đó, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh giới thiệu cuốn sách “Ngược về nguồn cội” của ông.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Trong xu thế hội nhập, chúng ta càng biết ơn tổ tiên đã chung đúc nên một dân tộc Việt Nam có đủ bản lĩnh và dồi dào sức sống để đáp trả mọi mưu đồ đồng hóa và chiến thắng mọi cuộc xâm lăng trải qua hàng ngàn năm lịch sử.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè