Ngày đăng : 12/03/2008

Người Giới Thiệu: Đỗ Hữu Thành

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Danh nhân
Năm xuất bản 1997
Đơn vị xuất bản NXB Văn học
Giá sách 28.000 VND
Số trang 327
Làm sao mua: Tìm ở nhà sách cũ

Xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách tư liệu lịch sử "Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh": 

 

- Sách nói về bậc công thần có công khai sáng ra miền Nam năm 1698. 

- Sách còn kể lại những giá trị lịch sử và công trạng của Lễ Thành Hầu cũng như gia phả về dòng họ Nguyễn Hữu. 

- Phần phụ lục có trích dẫn về Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật và Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào (Mà người ta nói - gia đình có đến 3 người được phong tước Hầu).


Mời quý bạn đọc tìm đọc sách, để có thể biết thêm về Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và công cuộc khai phá đất nước của ông. 


Hữu Thành - nhân viên du lịch 

THÔNG TIN KHÁC

Theo Đại Nam thực lục tiền biên thì vào tháng 2 năm Mậu Dần (1698), chúa Hiến Tông Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) phong cho trấn thủ Bình Khương là Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất, rồi vào kinh lược xứ Đồng Nai. (quyển 7, tr.153).

 

Vùng đất này ngày ấy bao gồm từ khu vực Cù lao Phố (tức Châu Đại Phố, xưa thuộc dinh Trấn Biên, nay thuộc TP. Biên Hòa) đến Mỹ Tho. Nơi đây có các đồn binh trấn giữ, làm luôn nhiệm vụ thu thuế thương chánh cho cả vùng. Lúc bấy giờ dân cư khoảng 40.000 hộ, bao gồm cả người bản địa và lưu dân (người Việt, người Hoa, người Chăm...).

 

Theo đường biển, thuyền của Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng Đồng Nai đến ở tại Cù lao Phố (là một cảng sầm uất nhất miền Nam bấy giờ. Từ đấy, Nguyễn Hữu Cảnh đã ra sức ổn định dân tình, hoạch định cương giới xóm làng, "lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để quản trị. Nha thuộc có 2 ty là Xá sai ty (coi việc văn án, từ tụng, dưới quyền quan Ký lục) và Lại ty (coi việc tài chính, do quan Cai bộ đứng đầu). Quân binh thì cơ, đội, thuyền, thủy bộ tinh binh và thuộc binh để hộ vệ. Đất đai mở rộng ngàn dặm, cho chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh châu trở vô, đến ở khắp nơi, đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia cắt địa phận, mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh, điền và lập bộ tịch đinh điền. Từ đó con cháu người Hoa ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch"

 

Đại Nam liệt truyện (tiền biên, quyển 1) ghi công: “Nguyễn Hữu Cảnh đã chiêu mộ dân phiêu tán từ châu Bố Chánh (nay là Quảng Bình) trở vào Nam vào đất ấy (tức đất Trấn Biên và Phiên Trấn), rồi đặt xã thôn, phường ấp, định ngạch tô thuế và ghi tên vào sổ đinh.

 

Và cũng theo Trịnh Hoài Đức thì nhờ Nguyễn Hữu Cảnh mà “đất đai mở rộng hơn ngàn dặm, dân số có thêm bốn vạn hô”.

 

Theo: WikipediaNHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Mời quý bạn đọc tìm đọc sách, để có thể biết thêm về Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và công cuộc khai phá đất nước của ông. 

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè