Ngày đăng : 02/07/2009

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế

Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế

Tác giả TS.Đinh Sơn Hùng - TS.Trương Thị Hiền
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Năm xuất bản 2009
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Giá sách 40.000 VND
Số trang 212
Làm sao mua: Các nhà sách trên toàn quốc

Việc biên soạn cuốn sách này nhằm những mục đích chính sau đây:

 

- Cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản về các lý thuyết kinh tế đã và đang tồn tại trong lịch sử, qua đó thấy được sự phát triển của khoa học kinh tế và trang bị những kiến thức làm cơ sở đi sâu nghiên cứu các môn khoa học về kinh tế thị trường.

 

- Đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập môn kinh tế chính trị và Lịch sử các học thuyết kinh tế của cao học và nghiên cứu sinh khoa học kinh tế.

 

- Là tài liệu bổ ích và cần thiết cho sinh viên khi học môn kinh tế chính trị và môn Lịch sử các học thuyết kinh tế.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

Cứ mỗi lần khủng hoảng kinh tế, có nhiều người xem xét lại giá trị các lý thuyết kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này, người ta đã phê phán lý thuyết  kinh tế tự do mới và tìm đọc lại lý thuyết kinh tế của C.Mác.

 

Nhu cầu nhận thức xu hướng phát triển kinh tế trong thời đại hiệnnay, ngoài các nguồn thông tin cần thiết ra còn cần phải nhìn lại lịch sử phát triển kinh tế. Nhu cầu này không chỉ đối với các chuyên gia kinh tế, mà rất cần đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc lĩnh vực kinh tế. Đáp ứng nhu cấu ấy, cuốn “Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế” của Tiến sĩ Đinh Sơn Hùng và Tiến sĩ Trương Thị Hiền là tài liệu tham khảo bổ ích. Đây là cuốn sách được viết dưới dạng chuyên đề lý thuyết kinh tế theo tiến trình lịch sử kinh tế.

 

GS. TS. Trần Ngọc HiênNHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản về các lý thuyết kinh tế đã và đang tồn tại trong lịch sử, qua đó thấy được sự phát triển của khoa học kinh tế và trang bị những kiến thức làm cơ sở đi sâu nghiên cứu các môn khoa học về kinh tế thị trường.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè