Ngày đăng : 12/06/2009

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

GIS & VIỄN THÁM trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường

GIS & VIỄN THÁM trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường

Tác giả PGS.TS Bảo Huy
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản 2009
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Giá sách 45.000 VND
Số trang 152
Làm sao mua: Các nhà sách trên toàn quốc

Sự phát triển của GIS (Hệ thống thông tin địa lí) và ảnh viễn thám đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải pháp quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên.


GIS ứng dụng rất rộng, đa ngành và có hiệu quả, do vậy xu hướng hiện nay là cần phải cập nhật kiến thức, kỹ năng này ở nhiều ngành quản lý, sản xuất để ứng dụng. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám là:


- Giảm chi phí thời gian, lao động

- Số liệu chính xác

- Dữ liệu được quản lý, lưu giữ ở trạng thái động

- Có thể áp dụng ở bất cứ quy mô nào

- Tạo cơ hội cho việc phân tích, tạo ra kiến thức, giải pháp mới trên cơ sở nền dữ liệu gắn với thuộc tính thông tin địa lý


Do vậy việc vận dụng GIS và viễn thám sẽ hỗ trợ rất lớn cho nhiều đối tượng như:


- Nhà quản lý để quy hoạch và ra các chính sách

- Đối với nhà kỹ thuật, nghiên cứu: Phân tích các vấn đề có tính hệ thống cao

- Đối với người ứng dụng: Được cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, đầy đủ và cập nhật thường xuyên; được cung cấp các giải pháp để lựa chọn trong quản lý sử dụng tài nguyên.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

… Kết quả của thông tin dữ liệu, bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, giải pháp trong GIS được chia sẻ thế nào có hiệu quả? Kỹ thuật xây dựng trang web liên kết đến tất cả lớp bản đồ, dữ liệu của mô hình GIS là giải pháp hữu hiệu trong môi trường ứng dụng Internet hiện nay, và như vậy thông tin kiến thức được chia sẻ đến nhiều người trên web site mà không yêu cầu người sử dụng có đầy đủ kỹ năng về GIS.


… Đó là những gì cuốn sách này muốn chia sẻ.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Sự phát triển của GIS (Hệ thống thông tin địa lí) và ảnh viễn thám đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải... Xem tiếp


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè