Ngày đăng : 24/11/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Michael Porter

Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Michael Porter

Tác giả TS. Dương Ngọc Dũng (Biên soạn)
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Giá sách 45.000 VND
Số trang 264

Michael Porter là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực chiến lược cạnh tranh. Là giáo sư chính thức của Đại học Kinh doanh Harvard (Harvard), ông đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực kinh doanh của nước Mỹ nói riêng, và của thế giới nói chung. Với tư cách là chuyên viên tư vấn cấp cao cho Ủy ban Cạnh tranh Công nghiệp Hoa Kỳ, là nhà tư vấn chiến lược cho nhiều thống đốc bang, thị trưởng, các giám đốc điều hành (CEOs) cho nhiều quốc gia trên khắp thế giới, ông đưa ra những ý tưởng có sức nặng về lý luận và thuyết phục về thực tiễn. Trong hệ thống lý thuyết của mình, được trình bày chủ yếu trong hai cuốn sách nổi tiếng: Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategies) và Lợi thế cạnh tranhMichael Porter ở nước ta là hết sức cần thiết. Business School (Competitive Advantage); Michael Porter khẳng định: Điều quan trọng nhất với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào là xây dựng được một lợi thế cạnh tranh bền vững (sustainable competitive advantage – SCA). Và để biện minh cho lập luận của mình, ông đã dẫn ra những khái niệm, những luận chứng thuyết phục, sâu sắc. Nó sâu sắc đến độ, gần như những khái niệm trong ngành Quản trị kinh doanh của nước Mỹ đều xuất phát từ những khái niệm này. Xuất phát điểm về tầm vóc học thuật cũng như lý luận như vậy, nên việc nghiên cứu và ứng dụng tư tưởng của

Với tinh thần đó, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Michael Porter của Ts. Dương Ngọc Dũng. Chúng tôi hi vọng những ý tưởng tuyệt vời của nhà chiến lược hàng đầu – Michael Porter, sẽ mang lại những kiến thức thiết thực cho các bạn sinh viên, các nhà nghiên cứu kinh tế, nhà quản lý kinh tế v.v..NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Chúng tôi hi vọng những ý tưởng tuyệt vời của nhà chiến lược hàng đầu – Michael Porter, sẽ mang lại những kiến thức thiết thực cho các bạn sinh viên, các nhà nghiên cứu kinh tế, nhà quản lý kinh tế v.v..

Xem tiếp

Xem thêm

NHỮNG BÌNH LUẬN CỦA THÀNH VIÊN

Theo tôi thấy người biên soạn cuốn sách này là: TS. Dương Ngọc Dũng


Tôi đồng ý với các bạn Michael Porter là một tác giả nổi tiếng. Chính vì thế sách ông viết về kinh doanh cũng khá nhiều và rất có giá trị thực tiễn. Nói về cuốn sách này: "Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của Michael Porter"; thì ngay lời tựa cũng thể hiện rằng đây không phải là cuốn sách của M.Porter rồi. Theo tôi, TS Trương Ngọc Dũng đã đọc, tiếp thu tư tưởng của M.Porter rồi chia sẽ lại với mọi người thôi qua cuốn sách này. Điều này thiết nghĩ cũng hợp lý!!! :)

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè