Ngày đăng : 24/07/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Chuyên luận Nhật Bản học

Chuyên luận Nhật Bản học

Tác giả Ts. Dương Ngọc Dũng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Khoa học - Giáo dục
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Giá sách 55.000 VND
Số trang 312

Chuyên luận Nhật Bản học là một tập hợp những bài viết mà bất cứ ai muốn nghiên cứu về Nhật Bản đều cần phải tìm đọc.


Trong phần đầu, tác giả đã mô tả tiến trình xây dựng những nội dung cụ thể của “văn học Nhật Bản” (Nihon bungaku), nội dung ý nghĩa của thuật ngữ “văn học” (bungaku) trong bối cảnh Nhật Bản có so sánh với văn học Trung Quốc và Việt Nam.

 

Tiếp đó, tác giả đi sâu vào phân tích mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong lịch sử văn hóa Nhật Bản - mối quan hệ cơ bản chi phối tất cả các mối quan hệ trong xã hội Nhật Bản.


“Thực học” (jitsugaku) là phần tiếp theo được tác giả đề cập tới. Đây là một phong trào tiền duy tân, tiền hiện đại hóa đã có đóng góp to lớn vào công cuộc khai hóa và duy tân đất nước Nhật Bản.

 

Phần cuối được tác giả giới hạn trong khái niệm “liên-văn-bản” (intertextuality) phủ nhận văn bản như một vũ trụ độc lập, nhấn mạnh tính liên lập giữa các văn bản thông qua việc nghiên cứu thơ của Fujiwara no Shunzei, Bạch Cư Dị và Lưu Vũ Tích.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Trong phần đầu, tác giả đã mô tả tiến trình xây dựng những nội dung cụ thể của “văn học Nhật Bản” (Nihon bungaku), nội dung ý nghĩa của thuật ngữ “văn học” (bungaku) trong bối cảnh Nhật Bản có so sánh với văn học Trung Quốc và Việt Nam.

Xem tiếp

... có gì bảo đảm rằng những giáo sư, học giả đó là hiểu đúng, vì chắc chắn rằng sẽ cò những học giả khác, giáo sư khác đưa ra những giải thích khác, thậm chí những giải thích hoàn toàn tương phản?

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè