Ngày đăng : 01/07/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Sài Gòn Mậu Thân 1968

Sài Gòn Mậu Thân 1968

Tác giả PGS-TS Phan Xuân Biên
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Năm xuất bản 2008
Đơn vị xuất bản Tổng hợp TP. HCM
Số trang 608

Cuốn sách này cung cấp thêm những cứ liệu khoa học để bạn đọc nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, có sức thuyết phục hơn về “sức mạnh Phù Đổng” của dân tộc ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, về nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm, về chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật quân sự của Đảng ta. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi thổi lòng yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


“Sài Gòn Mậu Thân 1968” tập hợp các bài viết, báo cáo, tham luận khoa học và dựa trên kết quả của các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, những công trình nghiên cứu, tổng kết về “cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968”.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống, khơi thổi lòng yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè